Sadjad Yazdani

Sadjad Yazdani Personal Webpage

Sadjad Yazdani

Sadjad Yazdani Personal Webpage

Offical Pic of Sadjad

در حال حاضر من دانشجوی دکتری در رشته مهندسی رباتیک و هوش مصنوعی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران هستم.
 من کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه امیر کبیر و در رشته مکاترونیک دریافت کرده ام و قبل از آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان در رشته الکترونیک مدرک کارشناسی خود را دریافت کرده ام.